Woollahra Residence 1 1 Woollahra Residence 1 1
Woollahra Residence 1 2 Woollahra Residence 1 2
Woollahra Residence 1 3 Woollahra Residence 1 3
Woollahra Residence 1 4 Woollahra Residence 1 4
Woollahra Residence 1 5 Woollahra Residence 1 5
Woollahra Residence 1 6 Woollahra Residence 1 6
Woollahra Residence 1 7 Woollahra Residence 1 7

Woollahra Residence

私人住宅 / 澳大利亚

我们对于房子的内部进行了合理布局和全面的翻新整修,包括在大厅内设开放式厨房。并在其书房与主人套房的浴室融入了主人房更衣室的定制家具柜。